Archive for јул, 2013

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија Дел.број.1105/1 Датум 28.06.2013. год. Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872 www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/13 Набавка добара–музичких инструмената– Предмет јавне набавке обликован у три партије Назив партије  1. Набавка клавира- 5 комада
детаљније…