Archive for октобар, 2013

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 1406/1 Дана: 28.10. 2013.. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр.124/12),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Врста поступка: јавна набавка мале вредности – добра   1) Назив и адреса наручиоца – МШ „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево – ПИБ 100264575; матични број
детаљније…