Archive for април, 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА јавна набавка добара мале вредности број 2/15

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА јавна набавка добара мале вредности број 2/15          1)Назив и адреса наручиоца -МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево -ПИБ 100264575, матични 07101163        2)  Интернет страница наручиоца: www. mokranjac-kraljevo.com        3) Врста наручиоца:  просвета        4) Врста поступка: Поступак јавне
детаљније…

Отворено такмичење ”Александар Шаца Путник”

Пропозиције за осмо отворено такмичење „АЛЕКСАНДАР ШАЦА ПУТНИК” Краљево, 9. мај 2015. године

Пропозиције за осмо отворено такмичење „АЛЕКСАНДАР ШАЦА ПУТНИК” Краљево, 9. мај 2015. године.   Такмичење ће се одржати по следећим категоријама: 1) Такмичење из хармоније и музичких облика за ученике III и IV разреда средње музичке школе 2) Музичко стваралаштво за ученике I, II, III и IV разреда средње музичке школе   МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО Ова категорија осмишљена је тако да
детаљније…

Осмо отворено такмичење „ АЛЕКСАНДАР ШАЦА ПУТНИК“ Краљево 9. мај 2015. године

  ПРИЈАВА   Молимо Вас да попуните следећу пријаву на компјутеру (образац пријаве можете преузети на сајту www.mokranjac-kralјevo.com), одштампате, оверите и пошаљете на доле наведену адресу (са доказом о уплати донације) МОГУЋЕ ЈЕ СКЕНИРАТИ УПЛАТНИЦУ ТАКОЂЕ ПОСЛАТИ КАО ATTACHMENT УЗ ПРИЈАВУ.     ПРЕДМЕТ:   ПОДАЦИ О ТАКМИЧАРУ: Име и презиме: Датум рођења: Разред: Назив музичке школе и место: Предметни
детаљније…

Отворено такмичење ”Александар Шаца Путник”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 4/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 360/1 Дана: 16.04.2015. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 4/15 Врста поступка: јавна набавка мале вредности- Добра    1) Назив и адреса наручиоца -МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево -ПИБ 100264575, матични 07101163 2) 
детаљније…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 3/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 346/1 Дана: 14.04.2015. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 3/15 Врста поступка: јавна набавка мале вредности- Добра   1)  Назив и адреса наручиоца -МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево -ПИБ 100264575, матични 07101163
детаљније…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15   Набавка добара-музички инструменти– Предмет јавне набавке обликован у две партије Назив партије Партија 1. један (1)- контрабас       Партија 2.   две (2) хармонике       Јавна набавка број ЈН МВ 2/15 Рок предаје понуда 16.04.2015. до 10 часова Јавно отварање понуда, одржаће се:      16.04.2015. до 10:30 часова Укупан број
детаљније…